Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Nhiệm Vụ Hàng Ngày

Hoạt Động Thời Gian Điều Kiện Phần Thưởng
Tống Kim 11h, 13h, 15h, 17h, 19h, 21h, 23h Top 10

Top 1: 4000 xu

Top 2: 3000 xu

Top 3: 2000 xu

Top 4-10: 1000 xu

 Chỉ Tống Kim 13h, 21h và phải có 10 người trong top mới nhận được phần thưởng 
Mốc điểm tất cả các trận trong này :

10k = 50 xu + 50 hành hiệp lệnh
20k = 100 xu + 100 hành hiệp lệnh
30k = 150xu + 150 hành hiệp lệnh
Trên 50k = 200xu + 200 hành hiệp lệnh

 

 Hoạt Động  Thời Gian Điều Kiện Phần Thưởng
Vượt Ải  02/04/06/08/10/14/16/18/23h   Qua mỗi ải 1-28 
 • 200tr điểm exp
 • Xu: 5
 • Hành hiệp lệnh: 5
Vượt boss cuối
 • Điểm kinh nghiệm 1 tỷ
 • 10 KNB
 • Hành Hiệp Lệnh 50
Mỗi nhân vật chỉ tham gia tối đa 3 lần/ngày

 

Hoạt Động Thời Gian Điều Kiện Phần Thưởng
 Phong Lăng Độ 

Từ 00h đến 06 h là giờ chẵn

từ 6h trở đi 1 tiếng 1 lần.

 18,19,20,21,22 là không có nhé 

 Qua Bến 
 • 50 xu
 Tiêu diệt boss thủy tặc 
 • 1 tỷ exp
 • 150 Hành Hiệp Lệnh
 • 10 KNB
Mỗi nhân vật chỉ tham gia tối đa 3 lần/ngày

 

Hoạt Động Thời Gian Điều Kiện Phần Thưởng
 Bảo tàng Viêm Đế 

 8h25, 10h25, 14h25, 16h25, 18h25, 20h25, 22h25

(có thể dùng lệnh bài để x2 phần thưởng) 

 Phần thưởng qua vượt 
 • 5 xu
 • 10 Hành Hiệp Lệnh
 Phần thưởng boss cuối 
 • Boss ải 10 : 2 KNB
 • Giết 1 mạng được 50tr exp 
 • 2 tỷ exp
 • 150 hành hiệp lệnh
 • 15 KNB
 • Đổi điểm tích lũy viêm đế 20 điểm pk = 1 KNB 

 

Hoạt Động Thời Gian Điều Kiện Phần Thưởng
 Boss Hoàng Kim   4h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h, 23h   Tìm và giết boss 

5 KNB và 100 Hành Hiệp Lệnh

10% rơi đại thành bí kiếp 21

5% rơi đại thành 22

Exp tổ đội 2 tỷ 

 Người đứng xung quanh 1 tỷ exp 

 

Hoạt Động  Thời Gian  Điều Kiện Phần Thưởng
 Quả Hoàng Kim  22h  Tọa độ quả Hoàng Kim sẽ được hiển thị trong game khi tới giờ 
 • Điểm kinh nghiệm
 • KNB: 1
Mỗi nhân vật được hái quả hoàng kim không giới hạn số lần

 

 Hoạt Động  Thời Gian Điều Kiện Phần Thưởng
Tiêu Bang

20h05

 map thành thị 

thứ 3/5/7

 

Bang chủ

 nhận biện kinh ở 249/193 

trả biện kinh: 231/229

300knb

 ( sẽ cập nhật thêm theo tiến độ sv) 

 

 Hoạt Động  Thời Gian Điều Kiện Phần Thưởng
 Trống Bang 

20h05

 tại chiến long động 

thứ 2/4/6

Bang chủ

 nhận ở 201/184 Chiến Long Động 

 

300knb

 ( sẽ cập nhật thêm theo tiến độ sv) 

 

 Hoạt Động  Thời Gian Điều Kiện Phần Thưởng

Lồng Đèn

20h05

 tại chiến long động 

ngày chủ nhật

Bang chủ

 nhận ở 201/184 Chiến Long Động 

 

300knb

 ( sẽ cập nhật thêm theo tiến độ sv) 

 

Hoạt Động Thời Gian Điều Kiện Phần Thưởng
 Boss thế giới 

   12h - 19h35 - 22h05   

 

Tìm và giết boss trong 30 phút, sau 30p boss sẽ tự mất 

 

200knb

1000 Hành Hiệp Lệnh
 Đại thành bí kiếp 23 ( 5% )  

 

Hoạt Động Thời Gian Điều Kiện Phần Thưởng
 Đấu trường 100 

 19h hằng ngày 

  Phí tham xa 15 xu  

 Người chiến thắng 2000 xu  
Giết 1 mạng sẽ được 5 xu

Trò Chơi Võ Lâm Truyền Kỳ I.
Địa Chỉ: 1 Quốc Tử Giám, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội.
Lưu ý: Anh Hùng Lương Sơn Bạc không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Hỗ Trợ Tư Vấn